MSI M-Cloud

MSI M-Cloud

Miễn phí
MSI M-Cloud là một nơi an toàn cách cứu hồ sơ cá nhân trong đám mây
Người dùng đánh giá
 
Bình chọn của bạn
100% phần mềm sạch. Kiểm tra báo cáo.
Phần mềm này đã nhận được 1 giải thưởng
MSI M-Cloud là một tiện và tìm cách cứu hồ sơ cá nhân trong đám mây. M-Yun simplifies phức tạp thiết lập với một người dùng thân thiện diện và dễ dàng để học hỏi. Xây dựng, và duy trì cá nhân của mây một cách dễ dàng. M-anh Cloud cũng có thể quay lưng PC thành một Access Point. Anh có thể dễ dàng chia sẻ một mạng không dây hay internet tín hiệu khác thiết bị qua chỉ là một vài đơn giản bước.
Thông tin được cập nhật vào: